Μόνο με τη σύνδεση ενημερώνεστε τακτικά από το κατάστημα Public.