Μόνο με τη σύνδεση ενημερώνεστε τακτικά από το κατάστημα My market.