Αθήνα (20 καταστήματα)

Θεσσαλονίκη (19 καταστήματα)